Kontaktinfo

Besøksadresse: Olsetvikane Industriområde, 6980 Askvoll
Adresse: Postboks 54, 6988 Askvoll
Mobil: 907 32 378
Kontor: 57 73 03 56
E-post: post@olsetentreprenor.no
Daglig leder: olek@olsetentreprenor.no
Du finner oss her