Maskinparken vår inneheld betongbilar, hjullaster, kranbil og lastebil, samt varebilar. For leigeprisar, ta kontakt her.